2017 Warbixinta Sannadlaha ah

 

SBDCs — Barnaamijka A shaqeeya!

Abuuritaanka shirkadaha iyo ka caawinta koraan iyo sii macne yahay in danta ugu wanaagsan ee dhammaan reer Minnesota. Xarumaha Horumarinta Small Business ee gobolka waa gaari ugu wanaagsan ee dhammaadka in dhammayn.

Eeg warbixinta sannadlaha ah ee SBDC Gobolka Koonfurta iyo Bartamaha iyo aad arki doonaa natiijada naftaada.

maalgelinta ee barnaamijka ka dhigan tahay tusaale kaamil ah iskaashi guul dadweynaha-gaarka ah, oo ka timaada ilo kala duwan. Wada-hawlgalayaasha waxaa loo qiray on Page 2.

Gobolka Koonfurta iyo Bartamaha 2017

Minnesota SBDC Network 2017