Lab bilowga ah

shaybaarka xawaaladaha

 

 

You have a great initial idea. The stakes are high and the times are tough.

Are you ready?

Bilow-Up Lab waa baaritaanka ganacsi. Lab waa meel qarsoodi ah waxbarashada meesha aad ka soo sahamin kartaa qorshahaaga fikrad iyo ganacsiga, qiimeeyo suurtagalnimada in guusha, iyo go'aamiyo haddii ganacsi kugu habboon. Baro, sahamiyaan, madhaceyso iyo xirmaan kuwa kale haddii aad jeclaan lahayd war celin iyo taageero. Haddii aad doorato in uu horay u socdo, waxaa lagugu xiri doona khayraadka taageero ganacsiga si ka shaybaarka si ay xaqiiqada qaadato qorshe.

Bilow-Up Lab Partners: Small Business Center Development (SBDC), Regional Center for fududeynta ganacsi (DCAL), SCORE iyo Lab Envision.

2nd Tuesday bil kasta
4:00 – 6:00 p.m.
Lab Envision
227 East Main Street, Suite 200, Mankato

Workshop Calendar & Registration